DSpace About DSpace Software
 

DSpace at Transilvania University >
Advanced Mechatronic Systems - Product Design, Mechatronics and Environment Research Department >
Research papers (Advanced Mechatronics) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2049

Title: Viziune și realitate în dezvoltarea profesională a bibliotecarilor
Other Titles: Vision and reality in librarians profesional development
Authors: Repanovici, Angela
Keywords: Libraries
Librarians
profesional development
profesional associations
Issue Date: 2-Sep-2016
Abstract: Mediul digital impune noi profesii, noi abilități. Noile tehnologii trebuie incorporate pentru a putea oferi noi instrumente, Modernizarea bibliotecilor se poate realiza doar luând în considerare dezvoltarea profesională a resursei umane în vederea reformării serviciilor destinate utilizatorilor. Noțiunea de "bunuri comune de informare" INFORMATION COMMONS se referă la baze de cunoștințe, informații, echipamente utilizate în comun. De asemenea, se referă și la un spațiu fizic, în cazul în care oricare și toate pot participa la procesele de cercetare a informațiilor, colectarea și producția științifică. Ne propunem să creem pentru utilizatori un centru comun, care să înglobeze Centrul de Învățare , Centrul de documentare, cercetare și utilizare a resurselor informaționale și Centrul tehnologic, unificate într-un centru de învățare comun, Centrul Comun de Accesare a Resuselor CCAR, centru ce ar trebui să unifice aplicațiile web, beneficiile reducerii duplicării eforturilor și optimizarea utilizării resurselor prin expansiunea centrelor virtuale comune. Acest centru ar putea fi exemplar prin demontrarea faptului că prin colaborare și folosirea creativă în comun a resurselor folosind tehnologia informației se vor întâlni așteptările utilizatorilor. Dezvoltarea capacității instituționale a bibliotecilor se face prin programe de instruire și dezvoltare socio-profesională. Punctele cheie atinse privind nevoile de instruire vor fi: managementul abilităților trasferabile pentru bibliotecari, abilitățile în cultura informației și cercetare, biblioteca electronică, managementul dezvoltării colecțiilor și diverse cercetări privind așteptările utilizatorilor bibliotecii din societatea informațională.
Description: The digital environment requires new professions, new skills. New technologies need to be incorporated in order to provide new tools. The modernization of the libraries can only be achieved by considering the professional development of human resources for the purpose of reforming the user dedicated services.The concept of "information commons" refers to the common knowledge base and the processes that facilitate or prevent their usage. It also refers to a physical space, usually an academic library, in which case any and all can participate to the information research process, the scientific collection and production. The faculties, the administrative departments and the academic and research staff should reconfigure the physical space for individual learning and study, both in the university campus and the research institutions and faculties. The Learning Centre, the Technological Education Centre and the Information Technology Centre should be created within a unified common center, the Common Information Centre, a group which should consolidate web applications, the benefits of reducing duplicated efforts and the optimization of resource usage by extending the virtual common centers. This center may be representative by demonstrating the fact that collaboration and creative common use of resources by means of information technology can meet the students’ expectations.Developing the institutional capacity of libraries is achieved by social and professional training and development programs. The milestones to be reached in respect of training needs include: management of transferrable skills for librarians, information literacy and research skills, electronic library, management of collection development and various researches concerning the expectations of library users in the informational society.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2049
Appears in Collections:Research papers (Advanced Mechatronics)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ABR prezentare Timisoara_Repanovici_sept 2016.pdf6.99 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback